Naše práce nás baví

S čím vám můžeme pomoci?

Podvojné účetnictví

Účtování nákladů a výnosů,pohledávek a závazků, evidence majetku, zpracování účetních výkazů...

Daňová evidence

Evidence přijmů a vydajů,pohledávek a závazků, evidence majetku...

Personalistika a mzdy

Zpracování mezd, výkazy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny, ELDP, vyplatní listy, roční zúčtování daně...

Daňová přiznání

DPFO a DPPO vč. přiloh, přiznání k DPH, kontrolní a souhrné hlášení, přiznání k silniční dani, přiznání k dani z nemovitostí...

Účetnictví společenství vlastníků

Předpis záloh na služby, evidence plateb, roční vyúčtování , evidence fondu oprav...


Účetnictví bytových družstev

Předpis záloh na služby a najemného, evidence plateb, roční vyúčtování , evidence fondu oprav, DPFO...

Pro Vás navíc

  • Korespondence s úřady: veškerá osobní jednání, zasílání do datových schránek, telefonická komunikace
  • Povinnosti a termíny sledujeme za Vás
  • Reporty a měsíční uzávěrky dle Vašich potřeb
  • Papírové doklady a faktury u Vás vyzvedneme včas a přizpůsobime se Vašim časovým možnostem
  • Kompletní archivace všech Vaších dokladů 
  • Jdeme z dobou -používáme moderní technologie, které šetří čas a práci
  • Pro naše klienty jsme neustále k dispozici, kdykoliv připraveni poradit
  • Sledujeme aktuální děni, neujdou nám žádné novinky ze světa účetnictví a dani
  • Spolupracujeme s profesionály